Menu
Nákupný košík

Vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru a peňazí


Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10. Ak Vám tovar, ktorý ste si objednali nevyhovuje, jednoducho nám ho zašlite späť ( nie na dobierku), v originálnom ,čo najmenej porušenom obale, späť na adresu: ZELENÝ HÁJ 1942/71, HURBANOVO 947 01, Slovakia. Je dôležité , aby nám bol balík doručený na našu adresu, nie uložený na pošte. Za každý vrátený , nepoškodený tovar Vám zašleme späť peniaze prevodom na Váš osobný účet, do 14 dní.
Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i).

Tlačivo odstúpenie od zmluvy :
https://nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf